Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 122
   Truy cập trong ngày : 0
   Tổng số truy cập : 9457388
Quạt thông gió Panasonic
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV12NS3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV12NS3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 2.180.000 VNĐ

Giá cũ: 3.255.000 VNĐ

- 33%
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV15NS3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV15NS3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 2.895.000 VNĐ

Giá cũ: 4.320.000 VNĐ

- 32%
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV18NS3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV18NS3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 3.450.000 VNĐ

Giá cũ: 5.150.000 VNĐ

- 33%
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV18NF3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV18NF3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 4.220.000 VNĐ

Giá cũ: 6.300.000 VNĐ

- 33%
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV20NS3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV20NS3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 5.212.000 VNĐ

Giá cũ: 7.780.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV25GS4
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV25GS4

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 3.155.000 VNĐ

Giá cũ: 4.710.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV30GS4
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV30GS4

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 4.368.000 VNĐ

Giá cũ: 6.520.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV40GS4
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV40GS4

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 6.827.000 VNĐ

Giá cũ: 10.190.000 VNĐ

- 33%
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV25NS3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV25NS3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 8.375.000 VNĐ

Giá cũ: 12.500.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút âm trần panasonic FV-38CH8
Quạt hút âm trần panasonic FV-38CH8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 6.425.000 VNĐ

Giá cũ: 9.590.000 VNĐ

- 33%
Quạt thông gió hút trần Panasonic FV-20CUT1
Quạt thông gió hút trần Panasonic FV-20CUT1

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 665.000 VNĐ

Giá cũ: 950.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-17CU8
Quạt hút âm trần Panasonic FV-17CU8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.640.000 VNĐ

Giá cũ: 2.440.000 VNĐ

- 32%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CU8
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CU8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 2.020.000 VNĐ

Giá cũ: 3.010.000 VNĐ

- 32%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD8
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 2.080.000 VNĐ

Giá cũ: 3.100.000 VNĐ

- 32%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH8
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 2.200.000 VNĐ

Giá cũ: 3.280.000 VNĐ

- 32%
Quạt hút âm trần panasonic FV-24JR2
Quạt hút âm trần panasonic FV-24JR2

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 3.500.000 VNĐ

Giá cũ: 5.000.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút âm trần panasonic FV-27CH9
Quạt hút âm trần panasonic FV-27CH9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 3.250.000 VNĐ

Giá cũ: 4.850.000 VNĐ

- 32%
Quạt hút âm trần panasonic FV-32CD9
Quạt hút âm trần panasonic FV-32CD9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 4.350.000 VNĐ

Giá cũ: 6.490.000 VNĐ

- 32%
Quạt hút âm trần panasonic FV-32CH9
Quạt hút âm trần panasonic FV-32CH9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 4.723.000 VNĐ

Giá cũ: 7.050.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút âm trần panasonic FV-38CD8
Quạt hút âm trần panasonic FV-38CD8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 5.890.000 VNĐ

Giá cũ: 8.790.000 VNĐ

- 32%
Quạt hút gắn tường nhà bếp Panasonic FV-25AUF1
Quạt hút gắn tường nhà bếp Panasonic FV-25AUF1

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.120.000 VNĐ

Giá cũ: 1.600.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút dành riêng cho phòng tắm FV-10BAT1
Quạt hút dành riêng cho phòng tắm FV-10BAT1

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.400.000 VNĐ

Giá cũ: 2.000.000 VNĐ

- 30%
Quạt thông gió nhà tắm Panasonic FV-15EGS1
Quạt thông gió nhà tắm Panasonic FV-15EGS1

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 686.000 VNĐ

Giá cũ: 980.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Pana sonic FV-20AL9
Quạt hút gắn tường Pana sonic FV-20AL9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 742.000 VNĐ

Giá cũ: 1.060.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-20RL7
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-20RL7

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.180.000 VNĐ

Giá cũ: 1.685.000 VNĐ

- 29%
Quạt hút gắn tường Pana sonic FV-25AL9
Quạt hút gắn tường Pana sonic FV-25AL9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 819.000 VNĐ

Giá cũ: 1.170.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25RL7
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25RL7

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.442.000 VNĐ

Giá cũ: 2.060.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30RL6
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30RL6

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.690.000 VNĐ

Giá cũ: 2.415.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30AL7
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30AL7

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.630.000 VNĐ

Giá cũ: 2.330.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-20AU9
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-20AU9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 595.000 VNĐ

Giá cũ: 850.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25AU9
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25AU9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 672.000 VNĐ

Giá cũ: 960.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30AU9
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30AU9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.085.000 VNĐ

Giá cũ: 1.550.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường nhà tắm Panasonic FV-10EGS1
Quạt hút gắn tường nhà tắm Panasonic FV-10EGS1

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 567.000 VNĐ

Giá cũ: 810.000 VNĐ

- 30%
Giỏ hàng của bạn
Sản phẩm trong giỏ: 0.
Tổng giá trị: 0 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Lên đầu trang