Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 11
   Truy cập trong ngày : 0
   Tổng số truy cập : 9500951
QUẠT THÔNG GIÓ NEDFON
Quạt thông gió nối ống siêu âm siêu mỏng Nedfon DPT15-45H
Quạt thông gió nối ống siêu âm siêu mỏng Nedfon DPT15-45H

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng

Giá 3.800.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống siêu âm siêu mỏng Nedfon DPT20-55H
Quạt thông gió nối ống siêu âm siêu mỏng Nedfon DPT20-55H

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng

Giá 5.800.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống siêu âm siêu mỏng Nedfon DPT20-56H
Quạt thông gió nối ống siêu âm siêu mỏng Nedfon DPT20-56H

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng

Giá 6.700.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống siêu âm siêu mỏng Nedfon DPT20-66H
Quạt thông gió nối ống siêu âm siêu mỏng Nedfon DPT20-66H

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng

Giá 7.700.000 VNĐ

Quạt cấp gió tươi siêu mỏng có lưới lọc bụi Nedfon DGT10-24H
Quạt cấp gió tươi siêu mỏng có lưới lọc bụi Nedfon DGT10-24H

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng

Giá 3.800.000 VNĐ

Quạt cấp gió tươi siêu mỏng có lưới lọc bụi mịn PM 2.5
Quạt cấp gió tươi siêu mỏng có lưới lọc bụi mịn PM 2.5

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng

Giá 4.900.000 VNĐ

Quạt cấp gió tươi siêu mỏng có lưới lọc bụi Nedfon DGT15-34H
Quạt cấp gió tươi siêu mỏng có lưới lọc bụi Nedfon DGT15-34H

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng

Giá 4.100.000 VNĐ

Quạt cấp gió tươi siêu mỏng có lưới lọc bụi Nedfon DGT15-45H
Quạt cấp gió tươi siêu mỏng có lưới lọc bụi Nedfon DGT15-45H

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng

Giá 4.900.000 VNĐ

Quạt thông gió gắn trần NEDFON BPT10-23H25-A
Quạt thông gió gắn trần NEDFON BPT10-23H25-A

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 650.000 VNĐ

Quạt thông gió gắn trần Nedfon BPT10-23H30
Quạt thông gió gắn trần Nedfon BPT10-23H30

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 810.000 VNĐ

Quạt thông gió gắn trần Nedfon BPT10-13H20-A
Quạt thông gió gắn trần Nedfon BPT10-13H20-A

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 510.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần Nedfon BPT10-23H35
Quạt thông gió âm trần Nedfon BPT10-23H35

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 900.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần Nedfon BPT10-23H25
Quạt thông gió âm trần Nedfon BPT10-23H25

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 650.000 VNĐ

Quạt hút âm trần NEDFON BPT15-33H55
Quạt hút âm trần NEDFON BPT15-33H55

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 1.100.000 VNĐ

Quạt hút âm trần NEDFON BPT15-33H45
Quạt hút âm trần NEDFON BPT15-33H45

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 1.000.000 VNĐ

Quạt hút gắn tường Nedfon APB30-6-B
Quạt hút gắn tường Nedfon APB30-6-B

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 900.000 VNĐ

Quạt hút gắn tường Nedfon APB25-5-B
Quạt hút gắn tường Nedfon APB25-5-B

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 780.000 VNĐ

Quạt hút gắn tường Nedfon APB20-4-B
Quạt hút gắn tường Nedfon APB20-4-B

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 700.000 VNĐ

Quạt thông gió gắn tường Nedfon APB15-3-B
Quạt thông gió gắn tường Nedfon APB15-3-B

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 516.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-86B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-86B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT25-86B
 • Lưu lượng max: 2.600 m3/h
 • Áp suất max: 536 Pa
 • Công suất: 800 W x 380V (3 pha)
 • Độ ồn: 67 dB
 • Đường kính ống: 250mm

Giá 13.350.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-86C
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-86C

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT25-86C
 • Lưu lượng max: 2.310 m3/h
 • Áp suất max: 518 Pa
 • Công suất: 780 W
 • Độ ồn: 67 dB
 • Đường kính ống: 250mm

Giá 13.350.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-76C
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-76C

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT25-76C
 • Lưu lượng max: 1.900 m3/h
 • Áp suất max: 430 Pa
 • Công suất: 510 W
 • Độ ồn: 46 dB
 • Đường kính ống: 250mm

Giá 8.650.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-76B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-76B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT25-76B
 • Lưu lượng max: 1.700 m3/h
 • Áp suất max: 420 Pa
 • Công suất: 430 W
 • Độ ồn: 43 dB
 • Đường kính ống: 250mm

Giá 8.350.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-65B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-65B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-65B
 • Lưu lượng max: 1.200 m3/h
 • Áp suất max: 360 Pa
 • Công suất: 280 W
 • Độ ồn: 41 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 5.350.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-54C
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-54C

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-54C
 • Lưu lượng max: 920 m3/h
 • Áp suất max: 240 Pa
 • Công suất: 150 W
 • Độ ồn: 37 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 4.400.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-54B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-54B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-54B
 • Lưu lượng max: 770 m3/h
 • Áp suất max: 200 Pa
 • Công suất: 110 W
 • Độ ồn: 35 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 3.750.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT15-42B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT15-42B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT15-42B
 • Lưu lượng max: 500 m3/h
 • Áp suất max: 167 Pa
 • Công suất: 80 W
 • Độ ồn: 29 dB
 • Đường kính ống: 150mm

Giá 3.480.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT15-32B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT15-32B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT15-32B
 • Lưu lượng max: 360 m3/h
 • Áp suất max: 132 Pa
 • Công suất: 47 W
 • Độ ồn: 27 dB
 • Đường kính ống: 150mm

Giá 3.100.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT10-23B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT10-23B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT10-23B
 • Lưu lượng max: 180 m3/h
 • Áp suất max: 160 Pa
 • Công suất: 18 W
 • Độ ồn: 23 dB
 • Đường kính ống: 100mm

Giá 2.650.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT10-12B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT10-12B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT10-12B
 • Lưu lượng max: 100 m3/h
 • Áp suất max: 80 Pa
 • Công suất: 18 W
 • Độ ồn: 20 dB
 • Đường kính ống: 100mm

Giá 2.100.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-65A
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-65A

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-65A
 • Lưu lượng max: 1.200 m3/h
 • Áp suất max: 250 Pa
 • Công suất: 285 W
 • Độ ồn: 65 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 3.800.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-55B
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-55B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-55B
 • Lưu lượng max: 900 m3/h
 • Áp suất max: 210 Pa
 • Công suất: 160 W
 • Độ ồn: 54 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 3.350.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-55A
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-55A

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-55A
 • Lưu lượng max: 800 m3/h
 • Áp suất max: 200 Pa
 • Công suất: 150 W
 • Độ ồn: 53 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 3.050.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-54
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-54

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-54
 • Lưu lượng max: 700 m3/h
 • Áp suất max: 190 Pa
 • Công suất: 123 W
 • Độ ồn: 48 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 2.900.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-45
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-45

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-45
 • Lưu lượng max: 600 m3/h
 • Áp suất max: 185 Pa
 • Công suất: 92 W
 • Độ ồn: 48 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 2.700.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-44
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-44

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-44
 • Lưu lượng max: 500 m3/h
 • Áp suất max: 180 Pa
 • Công suất: 80 W
 • Độ ồn: 47 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 2.550.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT15-34
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT15-34

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT15-34
 • Lưu lượng max: 450 m3/h
 • Áp suất max: 135 Pa
 • Công suất: 58 W
 • Độ ồn: 49 dB
 • Đường kính ống: 150mm

Giá 2.050.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT15-13
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT15-13

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT15-13
 • Lưu lượng max: 300 m3/h
 • Áp suất max: 135 Pa
 • Công suất: 40W
 • Độ ồn: 42 dB
 • Đường kính ống: 150mm

Giá 1.850.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT10-11