Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 54
   Truy cập trong ngày : 0
   Tổng số truy cập : 9224543
QUẠT THÔNG GIÓ NEDFON
Quạt thông gió gắn trần NEDFON BPT10-23H25-A
Quạt thông gió gắn trần NEDFON BPT10-23H25-A

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 650.000 VNĐ

Quạt thông gió gắn trần Nedfon BPT10-23H30
Quạt thông gió gắn trần Nedfon BPT10-23H30

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 810.000 VNĐ

Quạt thông gió gắn trần Nedfon BPT10-13H20-A
Quạt thông gió gắn trần Nedfon BPT10-13H20-A

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 510.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần Nedfon BPT10-23H35
Quạt thông gió âm trần Nedfon BPT10-23H35

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 900.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần Nedfon BPT10-23H25
Quạt thông gió âm trần Nedfon BPT10-23H25

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 650.000 VNĐ

Quạt hút âm trần NEDFON BPT15-33H55
Quạt hút âm trần NEDFON BPT15-33H55

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 1.100.000 VNĐ

Quạt hút âm trần NEDFON BPT15-33H45
Quạt hút âm trần NEDFON BPT15-33H45

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 1.000.000 VNĐ

Quạt hút gắn tường Nedfon APB30-6-B
Quạt hút gắn tường Nedfon APB30-6-B

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 900.000 VNĐ

Quạt hút gắn tường Nedfon APB25-5-B
Quạt hút gắn tường Nedfon APB25-5-B

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 780.000 VNĐ

Quạt hút gắn tường Nedfon APB20-4-B
Quạt hút gắn tường Nedfon APB20-4-B

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 700.000 VNĐ

Quạt thông gió gắn tường Nedfon APB15-3-B
Quạt thông gió gắn tường Nedfon APB15-3-B

Hãng sản xuất: Nedfon 

Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 516.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-86B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-86B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT25-86B
 • Lưu lượng max: 2.600 m3/h
 • Áp suất max: 536 Pa
 • Công suất: 800 W x 380V (3 pha)
 • Độ ồn: 67 dB
 • Đường kính ống: 250mm

Giá 13.350.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-86C
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-86C

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT25-86C
 • Lưu lượng max: 2.310 m3/h
 • Áp suất max: 518 Pa
 • Công suất: 780 W
 • Độ ồn: 67 dB
 • Đường kính ống: 250mm

Giá 13.350.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-76C
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-76C

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT25-76C
 • Lưu lượng max: 1.900 m3/h
 • Áp suất max: 430 Pa
 • Công suất: 510 W
 • Độ ồn: 46 dB
 • Đường kính ống: 250mm

Giá 8.650.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-76B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT25-76B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT25-76B
 • Lưu lượng max: 1.700 m3/h
 • Áp suất max: 420 Pa
 • Công suất: 430 W
 • Độ ồn: 43 dB
 • Đường kính ống: 250mm

Giá 8.350.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-65B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-65B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-65B
 • Lưu lượng max: 1.200 m3/h
 • Áp suất max: 360 Pa
 • Công suất: 280 W
 • Độ ồn: 41 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 5.350.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-54C
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-54C

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-54C
 • Lưu lượng max: 920 m3/h
 • Áp suất max: 240 Pa
 • Công suất: 150 W
 • Độ ồn: 37 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 4.400.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-54B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT20-54B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-54B
 • Lưu lượng max: 770 m3/h
 • Áp suất max: 200 Pa
 • Công suất: 110 W
 • Độ ồn: 35 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 3.750.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT15-42B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT15-42B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT15-42B
 • Lưu lượng max: 500 m3/h
 • Áp suất max: 167 Pa
 • Công suất: 80 W
 • Độ ồn: 29 dB
 • Đường kính ống: 150mm

Giá 3.480.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT15-32B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT15-32B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT15-32B
 • Lưu lượng max: 360 m3/h
 • Áp suất max: 132 Pa
 • Công suất: 47 W
 • Độ ồn: 27 dB
 • Đường kính ống: 150mm

Giá 3.100.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT10-23B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT10-23B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT10-23B
 • Lưu lượng max: 180 m3/h
 • Áp suất max: 160 Pa
 • Công suất: 18 W
 • Độ ồn: 23 dB
 • Đường kính ống: 100mm

Giá 2.650.000 VNĐ

Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT10-12B
Quạt nối ống siêu âm Nedfon DPT10-12B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT10-12B
 • Lưu lượng max: 100 m3/h
 • Áp suất max: 80 Pa
 • Công suất: 18 W
 • Độ ồn: 20 dB
 • Đường kính ống: 100mm

Giá 2.100.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-65A
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-65A

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-65A
 • Lưu lượng max: 1.200 m3/h
 • Áp suất max: 250 Pa
 • Công suất: 285 W
 • Độ ồn: 65 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 3.800.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-55B
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-55B

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-55B
 • Lưu lượng max: 900 m3/h
 • Áp suất max: 210 Pa
 • Công suất: 160 W
 • Độ ồn: 54 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 3.350.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-55A
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-55A

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-55A
 • Lưu lượng max: 800 m3/h
 • Áp suất max: 200 Pa
 • Công suất: 150 W
 • Độ ồn: 53 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 3.050.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-54
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-54

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-54
 • Lưu lượng max: 700 m3/h
 • Áp suất max: 190 Pa
 • Công suất: 123 W
 • Độ ồn: 48 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 2.900.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-45
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-45

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-45
 • Lưu lượng max: 600 m3/h
 • Áp suất max: 185 Pa
 • Công suất: 92 W
 • Độ ồn: 48 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 2.700.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-44
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT20-44

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT20-44
 • Lưu lượng max: 500 m3/h
 • Áp suất max: 180 Pa
 • Công suất: 80 W
 • Độ ồn: 47 dB
 • Đường kính ống: 200mm

Giá 2.550.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT15-34
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT15-34

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT15-34
 • Lưu lượng max: 450 m3/h
 • Áp suất max: 135 Pa
 • Công suất: 58 W
 • Độ ồn: 49 dB
 • Đường kính ống: 150mm

Giá 2.050.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT15-13
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT15-13

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT15-13
 • Lưu lượng max: 300 m3/h
 • Áp suất max: 135 Pa
 • Công suất: 40W
 • Độ ồn: 42 dB
 • Đường kính ống: 150mm

Giá 1.850.000 VNĐ

Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT10-11
Quạt thông gió nối ống vuông góc Nedfon DPT10-11

Thông số kỹ thuật :

 • Model: DPT10-11
 • Lưu lượng max: 150 m3/h
 • Áp suất max: 60 Pa
 • Công suất: 21 W
 • Độ ồn: 43 dB
 • Đường kính ống: 100mm

Giá 1.450.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần nối ống Nedfon DJT31-66B