Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 825
   Truy cập trong ngày : 0
   Tổng số truy cập : 9577421
Ổ cắm phích cắm công nghiệp sockets PCE
Tủ điện IP67 PCE 9029057
Tủ điện IP67 PCE 9029057

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá 22.500.000 VNĐ

Bộ tủ điện phân phối NDB313
Bộ tủ điện phân phối NDB313

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 441.000 VNĐ

Giá cũ: 630.000 VNĐ

- 30%
Bộ tủ điện phân phối NDB313-232
Bộ tủ điện phân phối NDB313-232

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 654.500 VNĐ

Giá cũ: 935.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F435-6FC
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F435-6FC

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 558.600 VNĐ

Giá cũ: 798.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F434-6FC
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F434-6FC

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 523.600 VNĐ

Giá cũ: 748.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6FC
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6FC

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 487.200 VNĐ

Giá cũ: 696.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 487.200 VNĐ

Giá cũ: 696.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4252-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4252-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 354.200 VNĐ

Giá cũ: 506.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4232-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4232-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 322.700 VNĐ

Giá cũ: 461.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4152-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4152-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 216.300 VNĐ

Giá cũ: 309.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4142-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4142-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 208.600 VNĐ

Giá cũ: 298.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4132-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4132-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 184.800 VNĐ

Giá cũ: 264.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F335-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F335-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 558.600 VNĐ

Giá cũ: 798.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F334-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F334-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 523.600 VNĐ

Giá cũ: 748.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F333-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F333-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 464.100 VNĐ

Giá cũ: 663.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3152-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3152-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 314.300 VNĐ

Giá cũ: 449.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3142-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3142-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 294.000 VNĐ

Giá cũ: 420.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3132-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 255.500 VNĐ

Giá cũ: 365.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước PCE F1132-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước PCE F1132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 319.900 VNĐ

Giá cũ: 457.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm nối kín nước PCE F235-6
Ổ cắm nối kín nước PCE F235-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 731.500 VNĐ

Giá cũ: 1.045.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm nối kín nước PCE F2252-6
Ổ cắm nối kín nước PCE F2252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 350.000 VNĐ

Giá cũ: 500.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm nối kín nước PCE F2152-6
Ổ cắm nối kín nước PCE F2152-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 306.600 VNĐ

Giá cũ: 438.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F425-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F425-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 232.400 VNĐ

Giá cũ: 332.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F415-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F415-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 161.700 VNĐ

Giá cũ: 231.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F315-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F315-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 130.200 VNĐ

Giá cũ: 186.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F325-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F325-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 162.400 VNĐ

Giá cũ: 232.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm nối không kín nước PCE F225-6
Ổ cắm nối không kín nước PCE F225-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 175.000 VNĐ

Giá cũ: 250.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm nối không kín nước PCE F215-6
Ổ cắm nối không kín nước PCE F215-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 121.800 VNĐ

Giá cũ: 174.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm âm Schuko 2P+E, 16A, F105-OB
Ổ cắm âm Schuko 2P+E, 16A, F105-OB

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 53.900 VNĐ

Giá cũ: 77.000 VNĐ

- 30%
Phích cắm nối kín nước F0132-6
Phích cắm nối kín nước F0132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 206.500 VNĐ

Giá cũ: 295.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm chia 3 PCE F9430401
Ổ cắm chia 3 PCE F9430401

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 786.800 VNĐ

Giá cũ: 1.124.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi không kín nước (IP44) F113-6
Ổ cắm gắn nổi không kín nước (IP44) F113-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 105.700 VNĐ

Giá cũ: 151.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG (IP44) F313-6
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG (IP44) F313-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 110.600 VNĐ

Giá cũ: 158.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm thẳng không kín nước(IP44) F314-6
Ổ cắm gắn âm thẳng không kín nước(IP44) F314-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 122.500 VNĐ

Giá cũ: 175.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F323-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F323-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 137.200 VNĐ

Giá cũ: 196.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F324-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F324-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 142.100 VNĐ

Giá cũ: 203.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F423-6
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F423-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 192.500 VNĐ

Giá cũ: 275.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F424-6
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F424-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 212.100 VNĐ

Giá cũ: 303.000 VNĐ

- 30%
Phích cắm di động kín nước(IP67) F033-6
Phích cắm di động kín nước(IP67) F033-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 582.400 VNĐ

Giá cũ: 832.000 VNĐ

- 30%
Phích cắm di động kín nước(IP67) F043-6
Phích cắm di động kín nước(IP67) F043-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.117.200 VNĐ

Giá cũ: 1.596.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2132-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 220.500 VNĐ

Giá cũ: 315.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2142-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2142-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 244.300 VNĐ

Giá cũ: 349.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2232-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2232-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 314.300 VNĐ

Giá cũ: 449.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2242-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2242-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 323.400 VNĐ

Giá cũ: 462.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F233-6
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F233-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 698.600 VNĐ

Giá cũ: 998.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F234-6
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F234-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 713.300 VNĐ

Giá cũ: 1.019.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F133-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F133-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 772.100 VNĐ

Giá cũ: 1.103.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F135-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F135-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 926.100 VNĐ

Giá cũ: 1.323.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F143-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F143-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.899.300 VNĐ

Giá cũ: 2.699.000 VNĐ

- 29%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F144-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F144-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 2.006.900 VNĐ

Giá cũ: 2.867.000 VNĐ

- 30%
Phích cắm di động không kín nước(IP44) F024-6
Phích cắm di động không kín nước(IP44) F024-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 103.600 VNĐ

Giá cũ: 148.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F75252-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F75252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 2.410.800 VNĐ

Giá cũ: 3.444.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61252-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 1.411.200 VNĐ

Giá cũ: 2.016.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61132-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 1.257.200 VNĐ

Giá cũ: 1.796.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432000
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432000

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 919.100 VNĐ

Giá cũ: 1.313.000 VNĐ

- 30%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0511-SR
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0511-SR

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 63.700 VNĐ

Giá cũ: 91.000 VNĐ

- 30%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0512-SR
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0512-SR

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 88.900 VNĐ

Giá cũ: 127.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F1050-0B
Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F1050-0B

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 53.900 VNĐ

Giá cũ: 77.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F2510-SR
Ổ CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F2510-SR

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 64.400 VNĐ

Giá cũ: 92.000 VNĐ

- 30%
ĐỂ NỔI CHO Ổ CẮM ÂM KHÔNG KÍN NƯỚC F106-0
ĐỂ NỔI CHO Ổ CẮM ÂM KHÔNG KÍN NƯỚC F106-0

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 69.300 VNĐ

Giá cũ: 99.000 VNĐ

- 30%
Giỏ hàng của bạn
Sản phẩm trong giỏ: 0.
Tổng giá trị: 0 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Lên đầu trang