Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 27
   Truy cập trong ngày : 0
   Tổng số truy cập : 9524784
Attomat công nghiệp LS
Attomat NM8-630H-4P 100kA/400-500A
Attomat NM8-630H-4P 100kA/400-500A
Hãng sản xuấtCHINT
Số cựcBốn cực
Dòng điện định mức (A)400-500
Dòng cắt (kA)100
Xuất xứChina

Giá Liên hệ

Attomat ELCB LS 3P EBN803c/30 mA/800A/37kA
Attomat ELCB LS 3P EBN803c/30 mA/800A/37kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :37
Dòng định mức (A) :800
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN803c 100/200/500mA (Adjustable) 630A/37kA
Attomat ELCB 3P LS EBN803c 100/200/500mA (Adjustable) 630A/37kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :37
Dòng định mức (A) :630
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN803C 800A/37KA/100mA
Attomat ELCB 3P LS EBN803C 800A/37KA/100mA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :37
Dòng định mức (A) :800
Dòng rò (mA) :100
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN403c 30mA/350A/37kA
Attomat ELCB 3P LS EBN403c 30mA/350A/37kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :37
Dòng định mức (A) :350
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN403c 100/200/500mA (Adjustable) 400A/37kA
Attomat ELCB 3P LS EBN403c 100/200/500mA (Adjustable) 400A/37kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :37
Dòng định mức (A) :400
Dòng rò (mA) :500
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB LS 3P-EBN203c (30 mA, 150A, 26kA)
Attomat ELCB LS 3P-EBN203c (30 mA, 150A, 26kA)
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :26
Dòng định mức (A) :150
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN403c 100/200/500mA (Adjustable) 300A/37kA
Attomat ELCB 3P LS EBN403c 100/200/500mA (Adjustable) 300A/37kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :37
Dòng định mức (A) :300
Dòng rò (mA) :500
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS, EBN103c/30 Ma/100A/18kA
Attomat ELCB 3P LS, EBN103c/30 Ma/100A/18kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :15
Dòng định mức (A) :100
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN203c (30mA, 250A, 26kA)
Attomat ELCB 3P LS EBN203c (30mA, 250A, 26kA)
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :26
Dòng định mức (A) :250
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN103c 100/200/500mA (Adjustable) 60A/18kA
Attomat ELCB 3P LS EBN103c 100/200/500mA (Adjustable) 60A/18kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :18
Dòng định mức (A) :60
Dòng rò (mA) :500
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN403c 100/200/500mA (Adjustable) 250A/37kA
Attomat ELCB 3P LS EBN403c 100/200/500mA (Adjustable) 250A/37kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :27
Dòng định mức (A) :250
Dòng rò (mA) :500
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN803c 100/200/500mA (Adjustable) 500A/37kA
Attomat ELCB 3P LS EBN803c 100/200/500mA (Adjustable) 500A/37kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :37
Dòng định mức (A) :500
Dòng rò (mA) :500
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN803c 100/200/500mA (Adjustable) 800A/37kA
Attomat ELCB 3P LS EBN803c 100/200/500mA (Adjustable) 800A/37kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :37
Dòng định mức (A) :800
Dòng rò (mA) :500
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN803c/30 mA/500A/37kA
Attomat ELCB 3P LS EBN803c/30 mA/500A/37kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :37
Dòng định mức (A) :500
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN203c 30mA/200A/26kA
Attomat ELCB 3P LS EBN203c 30mA/200A/26kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :26
Dòng định mức (A) :200
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN103c 100/200/500mA (Adjustable) 75A/18kA
Attomat ELCB 3P LS EBN103c 100/200/500mA (Adjustable) 75A/18kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :18
Dòng định mức (A) :75
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN203c 100/200/500mA (Adjustable) 225A/26kA
Attomat ELCB 3P LS EBN203c 100/200/500mA (Adjustable) 225A/26kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :26
Dòng định mức (A) :225
Dòng rò (mA) :500
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN203c (30 mA, 225A, 26kA)
Attomat ELCB 3P LS EBN203c (30 mA, 225A, 26kA)
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :26
Dòng định mức (A) :225
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN403c 30mA/250A/37kA
Attomat ELCB 3P LS EBN403c 30mA/250A/37kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :37
Dòng định mức (A) :250
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN53c 100/200/500mA (Adjustable) 20A/14kA
Attomat ELCB 3P LS EBN53c 100/200/500mA (Adjustable) 20A/14kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :2
Khả năng cắt (KA) :14
Dòng định mức (A) :15
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN53c 100/200/500mA (Adjustable) 30A/14kA
Attomat ELCB 3P LS EBN53c 100/200/500mA (Adjustable) 30A/14kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :14
Dòng định mức (A) :30
Dòng rò (mA) :500
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN53c 30 mA/40A/14kA
Attomat ELCB 3P LS EBN53c 30 mA/40A/14kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :14
Dòng định mức (A) :40
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB LS 3P EBN103c/30 Ma/75A/18kA
Attomat ELCB LS 3P EBN103c/30 Ma/75A/18kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :15
Dòng định mức (A) :75
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

ATTOMAT ELCB 3P LS EBN203c 100/200/500mA (Adjustable) 150A/26kA
ATTOMAT ELCB 3P LS EBN203c 100/200/500mA (Adjustable) 150A/26kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :25
Dòng định mức (A) :150
Dòng rò (mA) :500
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN203c 100/200/500mA (Adjustable) 175A/26kA
Attomat ELCB 3P LS EBN203c 100/200/500mA (Adjustable) 175A/26kA
Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :26
Dòng định mức (A) :175
Dòng rò (mA) :500
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Attomat ELCB 3P LS EBN203c (30 mA, 175A, 26kA)
Attomat ELCB 3P LS EBN203c (30 mA, 175A, 26kA) Hãng sản xuất :LS
Số cực :3
Khả năng cắt (KA) :26
Dòng định mức (A) :175
Dòng rò (mA) :30
Xuất xứ :Hàn Quốc

Giá Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
Sản phẩm trong giỏ: 0.
Tổng giá trị: 0 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Lên đầu trang