Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 204
   Truy cập trong ngày : 0
   Tổng số truy cập : 6326215
Ổ cắm phích cắm công nghiệp sockets PCE
Ổ cắm chia 3 PCE F9430401
Ổ cắm chia 3 PCE F9430401

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 700.000 VNĐ

Giá cũ: 1.000.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi không kín nước (IP44) F113-6
Ổ cắm gắn nổi không kín nước (IP44) F113-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 94.500 VNĐ

Giá cũ: 135.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG (IP44) F313-6
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG (IP44) F313-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 98.000 VNĐ

Giá cũ: 140.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm thẳng không kín nước(IP44) F314-6
Ổ cắm gắn âm thẳng không kín nước(IP44) F314-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 109.200 VNĐ

Giá cũ: 156.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F323-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F323-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 122.500 VNĐ

Giá cũ: 175.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F324-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F324-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 126.000 VNĐ

Giá cũ: 180.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F423-6
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F423-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 171.500 VNĐ

Giá cũ: 245.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F424-6
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F424-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 189.000 VNĐ

Giá cũ: 270.000 VNĐ

- 30%
Phích cắm di động kín nước(IP67) F033-6
Phích cắm di động kín nước(IP67) F033-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 518.000 VNĐ

Giá cũ: 740.000 VNĐ

- 30%
Phích cắm di động kín nước(IP67) F043-6
Phích cắm di động kín nước(IP67) F043-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 994.000 VNĐ

Giá cũ: 1.420.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2132-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 196.000 VNĐ

Giá cũ: 280.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2142-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2142-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 217.000 VNĐ

Giá cũ: 310.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2232-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2232-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 280.000 VNĐ

Giá cũ: 400.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2242-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2242-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 287.000 VNĐ

Giá cũ: 410.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F233-6
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F233-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 623.000 VNĐ

Giá cũ: 890.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F234-6
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F234-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 637.000 VNĐ

Giá cũ: 910.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F133-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F133-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 686.000 VNĐ

Giá cũ: 980.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F135-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F135-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 826.000 VNĐ

Giá cũ: 1.180.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F143-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F143-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.680.000 VNĐ

Giá cũ: 2.400.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F144-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F144-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.785.000 VNĐ

Giá cũ: 2.550.000 VNĐ

- 30%
Phích cắm di động không kín nước(IP44) F024-6
Phích cắm di động không kín nước(IP44) F024-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 92.400 VNĐ

Giá cũ: 132.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F75252-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F75252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 2.149.000 VNĐ

Giá cũ: 3.070.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61252-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 1.253.000 VNĐ

Giá cũ: 1.790.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61132-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 1.120.000 VNĐ

Giá cũ: 1.600.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432000
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432000

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 819.000 VNĐ

Giá cũ: 1.170.000 VNĐ

- 30%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0511-S
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0511-S

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 56.700 VNĐ

Giá cũ: 81.000 VNĐ

- 30%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0512-S
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0512-S

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 79.100 VNĐ

Giá cũ: 113.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F1050-0B
Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F1050-0B

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 47.600 VNĐ

Giá cũ: 68.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F2510-S
Ổ CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F2510-S

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 81.200 VNĐ

Giá cũ: 116.000 VNĐ

- 30%
ĐỂ NỔI CHO Ổ CẮM ÂM KHÔNG KÍN NƯỚC F106-0
ĐỂ NỔI CHO Ổ CẮM ÂM KHÔNG KÍN NƯỚC F106-0

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 61.600 VNĐ

Giá cũ: 88.000 VNĐ

- 30%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F023-6
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F023-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 87.500 VNĐ

Giá cũ: 125.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432006
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432006

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 945.000 VNĐ

Giá cũ: 1.350.000 VNĐ

- 30%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F014-6
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F014-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 70.000 VNĐ

Giá cũ: 100.000 VNĐ

- 30%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F013-6ECO
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F013-6ECO

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 49.000 VNĐ

Giá cũ: 70.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F214-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F214-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 87.500 VNĐ

Giá cũ: 125.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F213-6ECO
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F213-6ECO

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 70.000 VNĐ

Giá cũ: 100.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG NGHIÊNG (IP44) F414-6
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG NGHIÊNG (IP44) F414-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 129.500 VNĐ

Giá cũ: 185.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG NGHIÊNG (IP44) F413-6
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG NGHIÊNG (IP44) F413-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 109.900 VNĐ

Giá cũ: 157.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3232-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3232-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 287.000 VNĐ

Giá cũ: 410.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3242-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3242-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 301.000 VNĐ

Giá cũ: 430.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Nối Loại Không Kín Nước (Ip44) F224-6
Ổ Cắm Nối Loại Không Kín Nước (Ip44) F224-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 122.500 VNĐ

Giá cũ: 175.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Nối Loại Không Kín Nước (Ip44) F223-6
Ổ Cắm Nối Loại Không Kín Nước (Ip44) F223-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 106.400 VNĐ

Giá cũ: 152.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F245-6
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F245-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.547.000 VNĐ

Giá cũ: 2.210.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F244-6
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F244-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.442.000 VNĐ

Giá cũ: 2.060.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F243-6
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F243-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.365.000 VNĐ

Giá cũ: 1.950.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F345-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F345-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.246.000 VNĐ

Giá cũ: 1.780.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F344-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F344-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.176.000 VNĐ

Giá cũ: 1.680.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F343-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F343-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.099.000 VNĐ

Giá cũ: 1.570.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3252-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 315.000 VNĐ

Giá cũ: 450.000 VNĐ

- 30%
Phích Cắm Di Động Loại Kín Nước (Ip67) F0252-6
Phích Cắm Di Động Loại Kín Nước (Ip67) F0252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 255.500 VNĐ

Giá cũ: 365.000 VNĐ

- 30%
Phích Cắm Di Động Loại Kín Nước (Ip67) F0242-6
Phích Cắm Di Động Loại Kín Nước (Ip67) F0242-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 241.500 VNĐ

Giá cũ: 345.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F125-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F125-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 147.700 VNĐ

Giá cũ: 211.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F124-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F124-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 137.900 VNĐ

Giá cũ: 197.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F123-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F123-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 130.900 VNĐ

Giá cũ: 187.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F115-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F115-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 122.500 VNĐ

Giá cũ: 175.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F114-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F114-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 115.500 VNĐ

Giá cũ: 165.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F1152-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F1152-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 360.500 VNĐ

Giá cũ: 515.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F1142-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F1142-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 329.000 VNĐ

Giá cũ: 470.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F134-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F134-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 756.000 VNĐ

Giá cũ: 1.080.000 VNĐ

- 30%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F1242-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F1242-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 413.000 VNĐ

Giá cũ: 590.000 VNĐ

- 30%
Giỏ hàng của bạn
Sản phẩm trong giỏ: 0.
Tổng giá trị: 0 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Lên đầu trang