Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 54
   Truy cập trong ngày : 0
   Tổng số truy cập : 9224599
Ổ CẮM PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP PCE
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61242-6k
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61242-6k

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.274.000 VNĐ

Giá cũ: 1.820.000 VNĐ

- 30%
Tủ điện IP67 PCE 9029057
Tủ điện IP67 PCE 9029057

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá 22.500.000 VNĐ

Bộ tủ điện phân phối NDB313
Bộ tủ điện phân phối NDB313

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 441.000 VNĐ

Giá cũ: 630.000 VNĐ

- 30%
Bộ tủ điện phân phối NDB313-232
Bộ tủ điện phân phối NDB313-232

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 654.500 VNĐ

Giá cũ: 935.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F435-6FC
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F435-6FC

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 532.000 VNĐ

Giá cũ: 760.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F434-6FC
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F434-6FC

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 498.400 VNĐ

Giá cũ: 712.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6FC
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6FC

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 464.100 VNĐ

Giá cũ: 663.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 464.100 VNĐ

Giá cũ: 663.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4252-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4252-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 337.400 VNĐ

Giá cũ: 482.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4232-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4232-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 308.000 VNĐ

Giá cũ: 440.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4152-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4152-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 205.800 VNĐ

Giá cũ: 294.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4142-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4142-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 198.800 VNĐ

Giá cũ: 284.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4132-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4132-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 175.700 VNĐ

Giá cũ: 251.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F335-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F335-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 532.000 VNĐ

Giá cũ: 760.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F334-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F334-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 498.400 VNĐ

Giá cũ: 712.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F333-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F333-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 441.700 VNĐ

Giá cũ: 631.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3152-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3152-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 299.600 VNĐ

Giá cũ: 428.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3142-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3142-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 280.000 VNĐ

Giá cũ: 400.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3132-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 243.600 VNĐ

Giá cũ: 348.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước PCE F1132-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước PCE F1132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 304.500 VNĐ

Giá cũ: 435.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm nối kín nước PCE F235-6
Ổ cắm nối kín nước PCE F235-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 696.500 VNĐ

Giá cũ: 995.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm nối kín nước PCE F2252-6
Ổ cắm nối kín nước PCE F2252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 333.200 VNĐ

Giá cũ: 476.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm nối kín nước PCE F2152-6
Ổ cắm nối kín nước PCE F2152-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 291.900 VNĐ

Giá cũ: 417.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F425-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F425-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 221.200 VNĐ

Giá cũ: 316.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F415-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F415-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 154.000 VNĐ

Giá cũ: 220.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F315-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F315-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 123.900 VNĐ

Giá cũ: 177.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F325-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F325-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 154.700 VNĐ

Giá cũ: 221.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm nối không kín nước PCE F225-6
Ổ cắm nối không kín nước PCE F225-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 166.600 VNĐ

Giá cũ: 238.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm nối không kín nước PCE F215-6
Ổ cắm nối không kín nước PCE F215-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 116.200 VNĐ

Giá cũ: 166.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm âm Schuko 2P+E, 16A, F105-OB
Ổ cắm âm Schuko 2P+E, 16A, F105-OB

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 51.100 VNĐ

Giá cũ: 73.000 VNĐ

- 30%
Phích cắm nối kín nước F0132-6
Phích cắm nối kín nước F0132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 198.800 VNĐ

Giá cũ: 284.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm chia 3 PCE F9430401
Ổ cắm chia 3 PCE F9430401

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 749.000 VNĐ

Giá cũ: 1.070.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi không kín nước (IP44) F113-6
Ổ cắm gắn nổi không kín nước (IP44) F113-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 100.800 VNĐ

Giá cũ: 144.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG (IP44) F313-6
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG (IP44) F313-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 105.000 VNĐ

Giá cũ: 150.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm thẳng không kín nước(IP44) F314-6
Ổ cắm gắn âm thẳng không kín nước(IP44) F314-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 116.900 VNĐ

Giá cũ: 167.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F323-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F323-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 131.000 VNĐ

Giá cũ: 187.000 VNĐ

- 29%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F324-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F324-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 135.100 VNĐ

Giá cũ: 193.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F423-6
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F423-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 183.400 VNĐ

Giá cũ: 262.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F424-6
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F424-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 202.300 VNĐ

Giá cũ: 289.000 VNĐ

- 30%
Phích cắm di động kín nước(IP67) F033-6
Phích cắm di động kín nước(IP67) F033-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 555.000 VNĐ

Giá cũ: 792.000 VNĐ

- 29%
Phích cắm di động kín nước(IP67) F043-6
Phích cắm di động kín nước(IP67) F043-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.065.000 VNĐ

Giá cũ: 1.520.000 VNĐ

- 29%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2132-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 210.000 VNĐ

Giá cũ: 300.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2142-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2142-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 232.500 VNĐ

Giá cũ: 332.000 VNĐ

- 29%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2232-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2232-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 299.600 VNĐ

Giá cũ: 428.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2242-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2242-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 308.000 VNĐ

Giá cũ: 440.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F233-6
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F233-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 665.000 VNĐ

Giá cũ: 950.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F234-6
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F234-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 679.000 VNĐ

Giá cũ: 970.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F133-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F133-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 735.000 VNĐ

Giá cũ: 1.050.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F135-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F135-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 882.000 VNĐ

Giá cũ: 1.260.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F143-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F143-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.799.000 VNĐ

Giá cũ: 2.570.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F144-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F144-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.911.000 VNĐ

Giá cũ: 2.730.000 VNĐ

- 30%
Phích cắm di động không kín nước(IP44) F024-6
Phích cắm di động không kín nước(IP44) F024-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 98.700 VNĐ

Giá cũ: 141.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F75252-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F75252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 2.296.000 VNĐ

Giá cũ: 3.280.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61252-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 1.344.000 VNĐ

Giá cũ: 1.920.000 VNĐ

- 30%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61132-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 1.197.000 VNĐ

Giá cũ: 1.710.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432000
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432000

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 875.000 VNĐ

Giá cũ: 1.250.000 VNĐ

- 30%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0511-SR
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0511-SR

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 60.900 VNĐ

Giá cũ: 87.000 VNĐ

- 30%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0512-SR
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0512-SR

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 84.700 VNĐ

Giá cũ: 121.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F1050-0B
Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F1050-0B

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 51.100 VNĐ

Giá cũ: 73.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F2510-SR
Ổ CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F2510-SR

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 61.600 VNĐ

Giá cũ: 88.000 VNĐ

- 30%
Giỏ hàng của bạn
Sản phẩm trong giỏ: 0.
Tổng giá trị: 0 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Lên đầu trang