Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 246
   Truy cập trong ngày : 0
   Tổng số truy cập : 6323413
Quạt thông gió NanYoo
Quạt thông gió âm trần nối ống NF-100
Quạt thông gió âm trần nối ống NF-100

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 1.900.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần nối ống NF-150
Quạt thông gió âm trần nối ống NF-150

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 2.550.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần nối ống NF-200
Quạt thông gió âm trần nối ống NF-200

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 3.400.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần nối ống Nanyoo BPT10-15
Quạt thông gió âm trần nối ống Nanyoo BPT10-15

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 1.000.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần nối ống Nanyoo BPT10-11
Quạt thông gió âm trần nối ống Nanyoo BPT10-11

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 900.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần nối ống tiêu âm NF-315
Quạt thông gió âm trần nối ống tiêu âm NF-315

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá 5.200.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần nối ống tiêu âm NSD-200
Quạt thông gió âm trần nối ống tiêu âm NSD-200

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 5.100.000 VNĐ

Quạt thông gió âm trần nối ống tiêu âm NSD-150
Quạt thông gió âm trần nối ống tiêu âm NSD-150

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 4.300.000 VNĐ

Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT25-76
Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT25-76

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 4.800.000 VNĐ

Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT15-34
Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT15-34

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 1.750.000 VNĐ

Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT10-11C
Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT10-11C

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 1.100.000 VNĐ

Quạt thông gió NanYoo âm trần cấp khí tươi DPT15-42B
Quạt thông gió NanYoo âm trần cấp khí tươi DPT15-42B

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 3.500.000 VNĐ

Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT20-65A
Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT20-65A

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành


Giá 2.640.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT31-66B
Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT31-66B

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành


Giá 2.900.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT25-66B
Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT25-66B

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành


Giá 2.720.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT12-45B
Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT12-45B

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành


Giá 1.540.000 VNĐ

Quạt thông gió NanYoo âm trần cấp khí tươi DPT15-32B
Quạt thông gió NanYoo âm trần cấp khí tươi DPT15-32B

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 3.150.000 VNĐ

Quạt thông gió NanYoo âm trần cấp khí tươi DPT10-24B
Quạt thông gió NanYoo âm trần cấp khí tươi DPT10-24B

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 2.100.000 VNĐ

Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT20-75
Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT20-75

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 3.200.000 VNĐ

Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT20-55A
Quạt thông gió NanYoo nối ống vuông góc DPT20-55A

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 2.400.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT20-66B
Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT20-66B

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 2.630.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT15-55B
Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT15-55B

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 1.900.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT10-35B
Quạt thông gió tròn NanYoo nối ống DPT10-35B

Hãng sản xuất: Nanyoo

Xuất xứ: Công nghệ Nhật bản 
Bảo hành 18 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá 1.400.000 VNĐ

Giỏ hàng của bạn
Sản phẩm trong giỏ: 0.
Tổng giá trị: 0 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Lên đầu trang