Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 67
   Truy cập trong ngày : 0
   Tổng số truy cập : 7966206
Ổ,PHÍCH CÔNG NGHIỆP PCE
Phích cắm nối kín nước F0132-6
Phích cắm nối kín nước F0132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 198.750 VNĐ

Giá cũ: 265.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm chia 3 PCE F9430401
Ổ cắm chia 3 PCE F9430401

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 750.000 VNĐ

Giá cũ: 1.000.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn nổi không kín nước (IP44) F113-6
Ổ cắm gắn nổi không kín nước (IP44) F113-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 101.250 VNĐ

Giá cũ: 135.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG (IP44) F313-6
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG (IP44) F313-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 105.000 VNĐ

Giá cũ: 140.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm thẳng không kín nước(IP44) F314-6
Ổ cắm gắn âm thẳng không kín nước(IP44) F314-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 117.000 VNĐ

Giá cũ: 156.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F323-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F323-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 131.250 VNĐ

Giá cũ: 175.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F324-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F324-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 135.000 VNĐ

Giá cũ: 180.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F423-6
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F423-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 183.750 VNĐ

Giá cũ: 245.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F424-6
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F424-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 202.500 VNĐ

Giá cũ: 270.000 VNĐ

- 25%
Phích cắm di động kín nước(IP67) F033-6
Phích cắm di động kín nước(IP67) F033-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 555.000 VNĐ

Giá cũ: 740.000 VNĐ

- 25%
Phích cắm di động kín nước(IP67) F043-6
Phích cắm di động kín nước(IP67) F043-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.065.000 VNĐ

Giá cũ: 1.420.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2132-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 210.000 VNĐ

Giá cũ: 280.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2142-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2142-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 232.500 VNĐ

Giá cũ: 310.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2232-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2232-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 300.000 VNĐ

Giá cũ: 400.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2242-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2242-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 307.500 VNĐ

Giá cũ: 410.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F233-6
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F233-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 667.500 VNĐ

Giá cũ: 890.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F234-6
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F234-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 682.500 VNĐ

Giá cũ: 910.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F133-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F133-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 735.000 VNĐ

Giá cũ: 980.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F135-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F135-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 885.000 VNĐ

Giá cũ: 1.180.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F143-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F143-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.800.000 VNĐ

Giá cũ: 2.400.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F144-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F144-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.912.500 VNĐ

Giá cũ: 2.550.000 VNĐ

- 25%
Phích cắm di động không kín nước(IP44) F024-6
Phích cắm di động không kín nước(IP44) F024-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 99.000 VNĐ

Giá cũ: 132.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F75252-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F75252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 2.302.500 VNĐ

Giá cũ: 3.070.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61252-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 1.342.500 VNĐ

Giá cũ: 1.790.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61132-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 1.200.000 VNĐ

Giá cũ: 1.600.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432000
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432000

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 877.500 VNĐ

Giá cũ: 1.170.000 VNĐ

- 25%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0511-S
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0511-S

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 61.000 VNĐ

Giá cũ: 81.000 VNĐ

- 24%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0512-S
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0512-S

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 85.000 VNĐ

Giá cũ: 113.000 VNĐ

- 24%
Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F1050-0B
Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F1050-0B

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 51.000 VNĐ

Giá cũ: 68.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F2510-S
Ổ CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F2510-S

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 87.000 VNĐ

Giá cũ: 116.000 VNĐ

- 25%
ĐỂ NỔI CHO Ổ CẮM ÂM KHÔNG KÍN NƯỚC F106-0
ĐỂ NỔI CHO Ổ CẮM ÂM KHÔNG KÍN NƯỚC F106-0

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 66.000 VNĐ

Giá cũ: 88.000 VNĐ

- 25%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F023-6
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F023-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 93.800 VNĐ

Giá cũ: 125.000 VNĐ

- 24%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432006
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432006

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 945.000 VNĐ

Giá cũ: 1.350.000 VNĐ

- 30%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F014-6
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F014-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 75.000 VNĐ

Giá cũ: 100.000 VNĐ

- 25%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F013-6ECO
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F013-6ECO

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 49.000 VNĐ

Giá cũ: 70.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F214-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F214-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 93.800 VNĐ

Giá cũ: 125.000 VNĐ

- 24%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F213-6ECO
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F213-6ECO

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 70.000 VNĐ

Giá cũ: 100.000 VNĐ

- 30%
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG NGHIÊNG (IP44) F414-6
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG NGHIÊNG (IP44) F414-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 138.750 VNĐ

Giá cũ: 185.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG NGHIÊNG (IP44) F413-6
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG NGHIÊNG (IP44) F413-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 117.800 VNĐ

Giá cũ: 157.000 VNĐ

- 24%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3232-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3232-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 307.500 VNĐ

Giá cũ: 410.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3242-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3242-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 322.500 VNĐ

Giá cũ: 430.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Nối Loại Không Kín Nước (Ip44) F224-6
Ổ Cắm Nối Loại Không Kín Nước (Ip44) F224-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 131.500 VNĐ

Giá cũ: 175.000 VNĐ

- 24%
Ổ Cắm Nối Loại Không Kín Nước (Ip44) F223-6
Ổ Cắm Nối Loại Không Kín Nước (Ip44) F223-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 114.000 VNĐ

Giá cũ: 152.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F245-6
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F245-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.657.500 VNĐ

Giá cũ: 2.210.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F244-6
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F244-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.545.000 VNĐ

Giá cũ: 2.060.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F243-6
Ổ Cắm Nối Loại Kín Nước (Ip67) F243-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.462.500 VNĐ

Giá cũ: 1.950.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F345-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F345-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.335.000 VNĐ

Giá cũ: 1.780.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F344-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F344-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.260.000 VNĐ

Giá cũ: 1.680.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F343-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F343-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.178.000 VNĐ

Giá cũ: 1.570.000 VNĐ

- 24%
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3252-6
Ổ Cắm Gắn Âm Loại Kín Nước Dạng Thẳng (Ip67) F3252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 337.500 VNĐ

Giá cũ: 450.000 VNĐ

- 25%
Phích Cắm Di Động Loại Kín Nước (Ip67) F0252-6
Phích Cắm Di Động Loại Kín Nước (Ip67) F0252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 273.800 VNĐ

Giá cũ: 365.000 VNĐ

- 24%
Phích Cắm Di Động Loại Kín Nước (Ip67) F0242-6
Phích Cắm Di Động Loại Kín Nước (Ip67) F0242-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 258.800 VNĐ

Giá cũ: 345.000 VNĐ

- 24%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F125-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F125-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 158.000 VNĐ

Giá cũ: 211.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F124-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F124-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 147.700 VNĐ

Giá cũ: 197.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F123-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F123-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 140.000 VNĐ

Giá cũ: 187.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F115-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F115-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 131.500 VNĐ

Giá cũ: 175.000 VNĐ

- 24%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F114-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Không Kín Nước (Ip44) F114-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 123.800 VNĐ

Giá cũ: 165.000 VNĐ

- 24%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F1152-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F1152-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 386.000 VNĐ

Giá cũ: 515.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F1142-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F1142-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 352.500 VNĐ

Giá cũ: 470.000 VNĐ

- 25%
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F134-6
Ổ Cắm Gắn Nổi Loại Kín Nước (Ip67) F134-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 810.000 VNĐ

Giá cũ: 1.080.000 VNĐ

- 25%
Giỏ hàng của bạn
Sản phẩm trong giỏ: 0.
Tổng giá trị: 0 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Lên đầu trang